Landsorganisasjonen i Norge

Høyere utdanning
- Høyere utdanning er et offentlig ansvar. Staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for denne sektoren, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

- Høyere utdanning er et offentlig ansvar

- Høyere utdanning er et offentlig ansvar. Staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for denne sektoren, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Kunnskapsdepartementet har besluttet å sette ned et offentlig utvalg som skal se på rammeverket for og ulike tilknytningsformer til universitetene og høyskolene. Nylig avga LO sitt høringssvar i saken.

- Dette ansvaret ivaretas best ved at de statlige universitetene og høgskolene fortsetter som forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter.

LO mener at foretak ikke vil gi universitetene og høyskolene større økonomisk frihet enn dagens modell.

- Det er høyst uklart hvordan en omgjøring til foretaksmodell skal øke handlingsrommet. Regjering legger opp til en endring i tilknytningsform som ikke har støtte i universitets- og høyskolesektoren, avslutter Tinnlund

Les LOs høringssvar her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler