Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning

- Vi må styrke arbeidslivskompetansen i skolen

- Vi må styrke arbeidslivskompetansen i skolen. Å nedgradere arbeidsliv og arbeidsmarked som kjernetema i skolen er å gå i stikk motsatt retning, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til kjerneelement og fornyelse av fagene i grunnskolen og i de gjennomgående fagene i videregående opplæring. LOs sekretariat behandlet i dag LOs høringssvar i saken.

- Det er behov for å styrke elevenes kunnskap om plikter, rettigheter og muligheter i arbeidsmarkedet. Slik informasjon er i dag alt for dårlig dekket, både i læreplaner og i undervisningen.

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring et forslag til åtte nye kjerneelement i
samfunnsfag. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet er ikke foreslått som ett av de åtte
kjerneelementene.

- Utdanningsdirektoratet foreslår at arbeidsliv og arbeidsmarkedet tas ut som et kjernetema. Det foreslås at det ikke skal være tema i det hele tatt i samfunnsfag i grunnskolen. Det får ikke LOs støtte.

- LO foreslår i stedet at det gis plass til samfunns- og arbeidsliv som et eget
kjerneelement, og at det også integreres i de ulike kjerneelementene. Det er viktig at det kommer inn som et kjerneelement i et obligatorisk fag, slik som
samfunnsfag, sier LO-sekretæren.

Arbeidsliv og den norske modellen må være en viktig del av historiefaget i norsk skole. Utdanningsdirektoratet foreslår ingen styrking av kunnskapen om arbeidslivets utvikling og den norske modellen (arbeiderbevegelsen, partssamarbeid, hovedavtalen etc) i historie grunnskole og videregående skole.

- Arbeidsliv og den norske modellen må være en viktig del av historiefaget i norsk skole. Slik LO leser forslaget som nå er sendt på høring, innebærer det tvert imot en ytterligere svekkelse av denne sentrale delen av norsk historie. Det er opprørende.

- Ungdom bør trenes bedre opp til å forvente at arbeidsgivere skal behandle dem anstendig, med arbeidskontrakt, ryddige forhold og rettferdig lønn. Det vil støtte opp om et velfungerende arbeidsliv, avslutter Trude Tinnlund.

Les LOs høringssvar i saken

Flere aktuelle saker

Se alle artikler