Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning

- Vi må satse på kompetanse

- Vi må skape flere jobber og satse på kompetanse, sa LO-lederen til yrkesfagselevene som i går avsluttet sin skolegang ved Charlottenlund videregående skole.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var invitert til å holde en festtale til yrkesfagelevene som nå står på terkelen til arbeidslivet. 

- Nå er dere på vei ut i arbeidslivet, og forhåpentligvis blir det et like trygt og godt arbeidsliv som jeg har opplevd. Et yrkesliv med faste, hele stillinger, anstendig lønn og til slutt en trygg pensjon. 

Mangelen på læreplasser kan spenne bein

- Problemet for den enkelte er at mangelen på lærlingeplasser kan spenne bein under den drømmen. Det er jo ganske utrolig, egentlig. Tenk hvis det var sånn at ungdommene som går på studiespesialisering fikk beskjed etter andre klasse at det dessverre ikke fantes noen plass til dem på tredjeåret. Tenk for et ramaskrik det ville blitt. 

LES OGSÅ: Vi trenger flere læreplasser !

Kompetanse er nøkkelen

LO-lederen var helt klar på at vi må ta vare på ungdommene som skal ut og finne sin plass i arbeidslivet. 

- Vi må gi dem kompetanse. Det er noen som hevder at dårlige holdninger eller for sjenerøse trygdeordninger gjør at ungdom faller ut av arbeidslivet. Det er feil. Det skyldes et tøffere arbeidsmarked. Vi klarer blant annet ikke å gi den kompetansen arbeidslivet trenger. Og så må vi skape flere jobber, sa Gabrielsen før han ønsket alle avgangselevene lykke til videre. 

Yrkesfagenes år 2018

Yrkesfagenes år er en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

- Vi oppfordrer alle LOs forbund og lokalorganisasjoner til å finne ut av hvordan man kan være med i kampanjen og få større synlighet for egne aktiviteter knyttet til fag- og yrkesopplæring, sa nestleder i LO, Roger H. Heimli, ved lansering i februar 2018. 

LES MED OM YRKESFAGENES ÅR!

- Målet er økt status for fagarbeid og flere læreplasser. Jeg har stor tro på at kampanjen kan bidra til nettopp det og at vi får se positive ringvirkninger. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler