Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning
LO-sekretær Trude Tinnlund innleder for 120 deltakere på LOs utdanningskonferanse på Sørmarka.

- Vi må gå fra ord til handling i kompetansepolitikken

- At vi går sammen om en strategi for hvordan vi kan få til et best mulig samspill mellom arbeid og kunnskap, blir viktig i en tid der arbeids- og samfunnsliv forandrer seg stadig raskere, sa LOs Trude Tinnlund på LOs utdanningskonferanse.

Rekordmange deltakere er samlet på LOs årlige utdanningskonferanse på Sørmarka torsdag og fredag denne uka. 
 
Som en rød tråd gjennom programmet går følgende spørsmål: Det er større forståelse for de utdannings- og kompetansepolitiske utfordringene enn på lenge. Det er enighet om at den norske arbeidslivsmodellen er viktig for kompetanse - og at den må styrkes. Men hvordan komme fra ord til handling? 
 
LO har satt betydelig avtrykk
 
- I startgropen av en ny fireårsperiode med borgerlig regjering, er det verdt å minne oss selv på at LO har klart å sette et betydelig avtrykk i utdannings- og kompetansepolitikken, slo Tinnlund fast. 
 
Tinnlund trakk frem en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi som det mest samlende grepet det har vært jobbet med. 
 
- Kompetansepolitikk er som kjent utdanningspolitikk, men dreier seg også om hvordan vi organiserer læring og kompetanseutvikling i videre forstand. 
 
 
Samarbeid
 
LO-sekretæren sier partene i arbeidslivet på de fleste områdene har jobbet tett med myndighetene. 
 
- Det har resultert i bred uttalt enighet om viktige perspektiver på utdannnings- og kompetanseområdet: At vi må ivareta og styrke den norske arbeidslivsmodellen som har gitt et høyt produktivitetsnivå, høy sysselsetting og et læringsintensivt arbeidsliv. 
 
- I den kompetansepolitiske strategien har alle tre parter skrevet under på at et godt organisert arbeidsliv og en jevn inntektsfordeling har stor betydning for kompetanse og velferd. 
 
Satsning på kompetanse må prioriteres i budsjettene
 
Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene har også resultert i regelverksendringer og enkelttiltak. Eksempler på dette er økning i lærlingtilskudd, innskjerpet regelverk for lærlingklausuler, godkjenningsordning for utenlands fagutdanning, en første uke av 11 måneders studiefinansiering er eksempler på dette. 
 
- Dette er bra, mener Trude Tinnlund. 
 
- Men, det er et stort men! Dette er først og fremst pene ord så lenge endringene ikke følges opp med aktiv prioritering i budsjettene. LO har tatt til orde for at vi trenger satsning på kompetanse i milliardklassen. Den kompetansepolitiske strategien trenger også konkretisering på flere områder hvis vi skal komme videre. 
 
- Vi må gå fra ord til handling!
 
Skattekutt er blitt prioritert
 
- I fireårsperioden vi har bak oss er skattekutt blitt prioritert foran kompetanse. Det til tross for samstemthet mellom fagøkonomer om at skattekutt ikke gir flere jobber. Hadde vi i stedet prioritert kompetanse ville vi fått både i pose og sekk: Flere jobber og ruste den enkelte for et arbeidsliv med stadig høyere kompetansekrav, sa Tinnlund. 
 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler