Utdanning - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning

Kunnskap til få gir makt- kunnskap til alle gir frihet. Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk, og av avgjørende betydning for å sikre fortsatt høy sysselsetting og lav ledighet.

LO vil at:

  • Fellesskolen skal være gratis, under offentlig ansvar og gi kvalitativ god helhetlig skoledag med måltid, leksehjelp og fysisk aktivitet.
  • Flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring og at antallet lærekontrakter og lærebedrifter økes.
  • Alle skal ha likeverdig tilgang til høyere utdanning. Overordnet styring og finansiering av utdanningssektoren skal være et offentlig ansvar.
  • Voksnes rett til grunnopplæring og etter- og videreutdanning må gjøres reell.

Unge som velger fag- og yrkesopplæring må få lærlingplass.

Trude Tinnlund LO-sekretær

Aktuelle artikler

Vi må utdanne egne fagarbeidere

Caroline Wilson Iglebeæk, lærling i kokkefaget og Stian Tungland, lærlingeveileder og daglig leder ved Bølgen og Moi Kristiansand samtaler med Terje Svabø om livet i læra på Arendalsuka. Foto: Ida Viksveen Larsen
Fagopplæring

- Hvis man skal få de beste fagarbeiderne må man utdanne de selv. Da må man ta inn egne lærlinger, sa Stian Tungland, lærlingeveileder og daglig leder ved Bølgen og Moi Kristiansand. Tirsdag kveld var det duket for LOs store kompetansearrangement under Arendalsuka.

Flere aktuelle saker