Landsorganisasjonen i Norge

AFP

Pressekonferanse om evalueringen av AFP-ordningen

LO og NHO inviterer til pressekonferanse om evalueringen av AFP-ordningen torsdag 7. desember.

I avtalen mellom LO og NHO om ny AFP som ble inngått i lønnsoppgjøret i 2008, ble det avtalt at overgangen til ny AFP skal evalueres senest i 2017. Evalueringen har vært ledet av en styringsgruppe med medlemmer fra LO og NHO. Arbeids- og sosialdepartementet har deltatt som observatør, og de øvrige partene som har sluttet seg til ordningen har vært representert i en referansegruppe.

NHO og LO inviterer til felles pressekonferanse om AFP-evalueringen med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og adm. dir. i NHO Kristin Skogen Lund:

Tid: torsdag den 7. desember kl 11.15
Sted: Oslo Kongressenter, Forum

Media inviteres også til å overvære seminaret om evalueringsrapporten, som starter umiddelbart etter pressekonferansen, på samme sted.

Se program for seminaret her

Velkommen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler