Landsorganisasjonen i Norge

Offentlig tjenestepensjon
Foto: Trond Isaksen

Starter prosess om offentlig tjenestepensjon

LO, Unio, YS og Akademikerne er klare til å starte en prosess med å finne en omforent løsning for endringer i offentlig tjenestepensjon.

Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig.

En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse.

Arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning.

Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, bl.a. levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er en sparereform.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler