Landsorganisasjonen i Norge

AFP
Foto: Trond Isaksen

Privat AFP evalueres

Privat AFP evalueres og rapporten ble lagt fram 7. desember. LO og NHO inviterte til et felles seminar om AFP-evalueringen. På seminaret ble hovedfunnene i rapporten presentert og representanter fra partene ga sine kommentarer.

Publisert 07.12.17, endret28.11.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler