Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Næringslivets hus

Nøye uttenkt pensjonsplan - hos NHO

NHOs Nina Melsom mener i DN 25. september at fratrekket av grunnbeløpet (1G) i lønnen før beregning av tjenestepensjon i privat sektor (OTP) er en del av en nøye uttenkt helhet i forbindelse med pensjonsreformen. Det er feil.

Kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv 28. september 2018.

Av Roger Bjørnstad, sjefsøkonom LO

OTP-loven er en lov som ble til etter en hasteutredning, og den har ikke svart til forventningene. 

Da OTP-loven ble vedtatt i 2005, hadde man ikke ny folketrygd. Ny folketrygd ble behandlet i Stortinget første gang 23. april 2007. Stortinget vedtok da at all inntekt opp til  7,1 grunnbeløp (G) skulle være pensjonsgivende. 

Bunnfradraget i lønnsgrunnlaget man da hadde i innskuddspensjonsordninger hang sammen med en gammel folketrygd, nemlig at det da var et skille mellom grunnpensjon og opptjening av tilleggspensjon over 1G. Dette skillet inngår ikke i det nye pensjonssystemet i folketrygden. I ny folketrygd er derimot pensjonsopptjening fra første krone et viktig prinsipp.  

Det kan eksempelvis nevnes at da Banklovkommisjonen behandlet saken, mente de at tjenestepensjon fra første krone var et viktig prinsipp, og at det best samsvarte med forholdsmessighetsprinsippet - det vil si at innskuddsprosenten ikke varierer med lønnen. Det var kun ett medlem som tok særmerknad til dette, og det var NHOs representant. 

Så det er vel en nøye uttenkt plan hos NHO. 

Å innføre OTP fra første krone er ingen omkamp, men den siste gjenstående tilpasningen til pensjonsreformen. 

LES OGSÅ: Derfor er pensjon fra første krone en god idé

LES OGSÅ: Èn million nordmenn kan få bedre pensjon

Flere aktuelle saker

Se alle artikler