Landsorganisasjonen i Norge

Offentlig tjenestepensjon
Foto: Øystein Haugerud

Ni av ti stemte ja

89 prosent av LO-medlemmene som deltok i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon stemte ja.

- Jeg er glad for at så mange av LOs medlemmer stemte ja i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon. Det betyr at vi har fått en avtale som medlemmene er fornøyd med, og som sikrer oss en god og solidarisk tjenestepensjon i offentlig sektor, sier LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, om resultatet av uravstemningen.

Ja til ny tjenestepensjon i offentlig sektor (LO, Unio og YS)

Totalt stemte 89,1 prosent av de som deltok i uravstemningen ja til ny avtale. I LO Kommune var det 92,6 prosent ja, mens det i LO Stat var et ja-flertall på 80,7 prosent.

- Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier Hessen Følsvik.

Mot bedre offentlig pensjon (19. mai)

Resultatet for LO Kommune:
Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 %) medlemmer deltatt.
65 537 (92,6 %) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekterområdene):
Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 %) medlemmer deltatt.
23 968 (80,7 %) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO totalt:
Det er til sammen 89 505 (89,1 %) LO-medlemmer som har stemt JA til ny avtale og 10 960 (10,9 %) LO-medlemmer som har stemt nei.

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Flere aktuelle saker

Se alle artikler