Landsorganisasjonen i Norge

Privat tjenestepensjon
Tjenestepensjonene fremstår som mer usikre enn før og derfor må myndighetene ta ansvar for å gi et fremtidsbilde av disse pensjonene, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Foto: Trond Isaksen

Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke bare forsvinner

- Tjenestepensjonene fremstår som mer usikre enn før og derfor må myndighetene ta ansvar for å gi et fremtidsbilde av disse pensjonene. Det arbeidet haster, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken.

I dag vedtok LO-sekretariatet å oversende brev til regjeringen der utsiktene for tjenestepensjonene i privat sektor gjennomgås.

- Ca 10 år etter pensjonsreformen står norske arbeidstakere overfor en svært krevende virkelighet. I tillegg til at vi nå med adskillig bekymring skal evaluere utslagene av levealdersjusteringen og de nye opptjeningsreglene i Folketrygden opplever vi altså at tjenestepensjonene fremstår som mer usikre enn før.

I brevet til norske myndigheter pekes det spesielt på tre faktum som gir grunn til bekymring for tjenestepensjonene i offentlig sektor:

- Fripolisene, der det meste av pensjonskapitalen er, befinner seg i krise
- Pensjonskassene konfronteres med kapitalkrav som senker ytelsene
- Innskuddspensjonene viser seg ikke å gi det folk hadde ventet før på lenge.

- LO har lenge etterlyst å legge lov og regelverket til rette for fellesordninger som kan bygge ned tap av pensjon knyttet til jobbmobilitet og bedre sikre kvinners pensjonsdekning. Det må på plass, sier Solbakken


Les LOs brev til finansminister Siv Jensen

LOs samfunsnotat Hvor bra er norsk pensjon? Kort om det norske pensjonssystemet i internasjonal sammenheng 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler