Landsorganisasjonen i Norge

Offentlig tjenestepensjon

Mot bedre offentlig pensjon

- Ny tjenestepensjon i offentlig sektor gir de aller fleste bedre pensjon enn i dag. Et nei i uravstemningen vil gjøre at pensjonen til offentlig ansatte vil bli dårligere for hvert år som går, skriver Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO i Dagsavisen.

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 11. mai. Les det i sin helhet her: 

Mot bedre offentlig pensjon

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor gir de aller fleste bedre pensjon enn i dag. Et nei i uravstemningen vil gjøre at pensjonen til offentlig ansatte vil bli dårligere for hvert år som går.

I disse dager stemmer 800.000 ansatte i offentlig sektor over ny pensjonsordning, som ble fremforhandlet mellom fagforeningene og arbeidsgiverne i offentlig sektor i mars. Hvis det blir ja, betyr det ny pensjonsordning for alle offentlig ansatte født etter 1962.

Det var ingen liten oppgave LO-kongressen ga oss for ett år siden, da vi fikk marsjordre om å forhandle fram en ny tjenestepensjon i offentlig sektor. Resultatet vi har oppnådd er avgjørende for økonomien til framtidas pensjonister. Hva betyr det for deg?

Vi har fått på plass en avtale som sikrer ansatte i offentlig sektor en god pensjonsordning. Med den nye ordningen blir AFP for offentlig ansatte livsvarig. Pensjonen skal værekjønnsnøytral. Det betyr at kvinner og menn fortsatt skal få like mye i pensjon livet ut om de har samme opptjening.

Samtidig kompenseres de som må gå av tidlig. Alt dette var viktige krav på LO-kongressen.

Avtalen vil gi de aller fleste en høyere pensjon og særlig yngre generasjoner kommer bedre ut enn med den eksisterende ordningen. De oppnår 66 prosent i pensjon langt tidligere enn med dagens ordning. Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon, ogansatte i virksomheter som privatiseres mister ikke muligheten til å få AFP.

Vi anbefaler våre medlemmer å stemme ja. Ikke alle er enig i det. En av årets hovedparoler i 1. mai-toget i Oslo var å stemme nei til det fremforhandlede resultatet. Noen hevder at det vil gi oss et sterkere mandat ved forhandlingsbordet. Det er feil.

Konsekvensen av å stemme nei er at dagens ordning fortsetter, samtidig vil den såkalte levealdersjusteringen medføre at pensjonsytelsene i offentlig sektor blir dårligere for hvert år som går. Dagens ordning har et regelverk som ikke passer med ny folketrygd.

Derfor vil en offentlig ansatt måtte jobbe betydelig lenger med dagens system for å få en god pensjon enn med den nye ordningen.

Levealdersjusteringen betyr at alle må jobbe litt lenger fordi vi lever lengre. Detteer et resultat av pensjonsforliket på Stortinget for ni år siden. Forhandlingene om ny pensjonsordning var ikke en omkamp om pensjonsforliket. Det er ingenting som tilsier at våre folkevalgte, uansett politisk farge, vil endre på det prinsippet.

Nettopp levealdersjusteringen var en viktig grunn til å endre dagens pensjonssystem i offentlig sektor.

Et nei vil ha størst konsekvens for de som er unge i dag, men vi vil også gå glipp av viktige element i den framforhandlede løsningen som muligheten for å ta med seg AFP mellom offentlig og privat sektor. Det siste har vært et av hullene AFP-ordningen i offentlig og privat sektor det har vært viktig for oss å tette.

Avstemningen som nå foregår ikke er en avstemning over et tariffoppgjør. Dette er en avstemning over to alternativer. Det framforhandlede forslaget, eller dagens ordning.. De eneste som tjener på å videreføre dagens ordning er arbeidsgiverne, fordi ordningen blir billigere for hvert år som går uten endring.

LO og våre forbund i offentlig sektor anbefaler deg som LO-medlem å stemme ja til den nye avtalen, og til en pensjonsordning som for de fleste er bedre enn dagens.

Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO

Flere aktuelle saker

Se alle artikler