Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO Foto: Trond Isaksen

Mindre pensjon for pengene

– Både de som eier pensjonskassene og de som har rettigheter taper på dette. Det blir rett og slett mindre pensjon for pengene, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken om regjeringens forslag om å innføre strengere kapitalkrav for pensjonskasser.

Solbakken mener det blir feil å sidestille pensjonskasser med private forsikringsselskaper

-  I pensjonskassene er det ingen eiere som tar ut utbytte og det er store solide bedrifter, offentlige foretak eller kommuner som står bak.

LO, NHO, Pensjonistforbundet, NITO og Pensjonskasseforeningen har sendt felles høringssvar i saken om nye kapitalkrav for pensjonskasser der de blant annet skriver:

NHO, LO, NITO, Pensjonistforbundet, og Pensjonskasseforeningen mener forslaget til nytt kapitalkrav for pensjonskasser basert på Solvens II ikke er hensiktsmessig da dette vil lede til økte kostnader for arbeidsgivere og reduserte ytelser til arbeidstakere.

Dagens regelverk er allerede modernisert og oppdatert, og samsvarer godt med moderne prinsipper for forvaltning av, og tilsyn med, pensjonskasser. Norske pensjonskasser er gjennomgående meget solide, og det er vesentlig at dette videreføres.

Les høringssvaret i sin helhet her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler