Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO Foto: Trond Isaksen

Lovforslag om ny ytelsespensjon

-En god nyhet, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Forslaget innebærer at bedriften kan love ansatte en levealdersjustert ytelse som kan forutberegnes ved uttak, slik vi har det i dag i AFP-ordningen.

Banklovkommisjonen la i dag 28. april fram et forslag til ytelsespensjon som er tilpasset ny folketrygd og AFP. Den nye ytelsesordningen gir større forutsigbarhet for pensjonens størrelse, og arbeidstaker avlastes risikoen for svingninger i avkastningen av pensjonsmidlene. Arbeidstakerne kan også avlastes risikoen for endringer i levealder i opptjeningstiden og hovedregelen er at det skal være en livsvarig pensjonsutbetaling.

Dersom forslaget ikke følges opp vil det i framtida bare kunne tilbys ytelsespensjon basert på Lov om foretakspensjon (gammel ytelsespensjon), der foretakene betaler for levealdersjusteringen. LO mener derfor at det er viktig at forslaget sendes på høring med sikte på at det fremmes en proposisjon for Stortinget.

Les bakgrunnsnotat her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler