Landsorganisasjonen i Norge

Privat tjenestepensjon
Foto: Trond Isaksen

Er du blant dem som kan få bedre pensjon?

Fem av ti av de som jobber i privat sektor tror at de har tjenestepensjonsopptjening fra første krone, til tross for at bare om lag tre av ti faktisk har det. Det viser en fersk undersøkelse utført av Opinion for LO.


LOs pensjonskalkulator - Hvordan vil pensjon fra første krone slå ut for deg?

Den samme undersøkelsen viser også at to av ti med en inntekt under 100.000 kroner tror at de har opptjening fra første krone, til tross for at mange av dem antakelig ikke har Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) i det hele tatt.

Stortinget skal i høst behandle et forslag som kan gi én million arbeidstakere en bedre pensjonsordning. Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon – mange av dem er kvinner i privat sektor.

Det er på tide å sluttføre pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte – og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte mannsyrker. Det er på tide å tette de siste hullene i pensjonssystemet.

FAKTAARK: Én million nordmenn kan få bedre pensjon

LES OGSÅ: Fakta om OTP - Derfor er pensjon fra første krone en god idé

Flere aktuelle saker

Se alle artikler