Landsorganisasjonen i Norge

Privat tjenestepensjon
Foto Trond Isaksen Foto: Trond Isaksen

Bredere og felles ordning for pensjon

Ett av argumentene for å endre dagens pensjonssystem er nettopp det Aftenposten tar opp: Tap av pensjonsopptjening ved skifte av jobb Det skriver Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO i et debattinnlegg i Aftenposten.

Aftenposten har gjennom egen analyse og i lederartikkel 11. juli prisverdig påpekt problemet med at korttidsansatte lett mister pensjonsopptjening.

Dette er blitt fulgt opp av statssekretæren i Finansdepartementet, som i eget debattinnlegg forsvarer regelverket og oppfølgingen av dette, der han også berører partene i arbeidslivet sin rolle.

Denne saken dreier seg således om minst to viktige temaer:

  1. Ett av de mange problemene midlertidig ansatte kan oppleve sammenlignet med fast ansatte.
  2. Ett av de mange problemene arbeidstagerne kan oppleve i dagens tjenestepensjonsordning i privat sektor.

Jeg begrenser meg her til det siste punktet og minner om LOs krav ved hovedoppgjøret i vår og som fikk bred omtale i Aftenposten. Ett av argumentene for å endre dagens pensjonssystem er nettopp det Aftenposten tar opp: Tap av pensjonsopptjening ved skifte av jobb.

Fast jobb -I dagens system, der hver enkelt bedrift har hver sin pensjonsordning, er det et uunngåelig problem. Det koster både for bedrift og ansatte å sikre pensjonskapitalen videreført og godskrevet arbeidstageren til den dag pensjonsutbetalingen skal starte. Derfor krevde LO en bredere og felles ordning for flere bedrifter. Da slipper man inn- og utmeldinger, og da sparer man kostnader. Slike brede ordninger har man selvsagt for alderspensjonen i folketrygden, man har det innen hele offentlig sektor og man har det for AFP i privat sektor. Vi håper at både Aftenposten og Finansdepartementet husker på dette i debatten videre.

'Innlegget stod på trykk i Aftenposten 19. juli

Flere aktuelle saker

Se alle artikler