Landsorganisasjonen i Norge

Privat tjenestepensjon

Bedriftene rømmer fra ytelse til innskuddspensjon

592.000 ansatte hadde ytelsespensjon i 2004. Nå er tallet under 200.000. 28 april kommer Banklovkommisjonen med sin innstilling om hvordan ytelsespensjonene skal tilpasses pensjonsreformen.

Utgangspunktet er at alle tjenestepensjonene skal tilpasses prinsippene i ny alderspensjon i folketrygden, slik at alle år i arbeid skal telle med i pensjonsopptjeningen.

I 2014 så hybridpensjon dagens lys. Ordningene etter denne loven er innskuddsbaserte i form. Hybriden er likevel forskjellige fra innskuddspensjonene, ved at bedriftene kan velge ulike måter å regulere sparingen og utbetaling.

Hybridpensjonen er ganske ny, og utbredelsen så langt liten. Innskuddspensjon er vinneren.

Les mer på arbeidslivet.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler