Landsorganisasjonen i Norge

AFP
Hans Christian Gabrielsen, LO-leder Foto: Trond Isaksen

Afp må ­styrkes, ikke pensjoneres

- I Dagens Næringsliv 22. mai tar direktør Anne-Kari Bratten i Spekter til orde for at Afp-ordningen bør få en verdig avgang. Det er feil svar på de gode spørsmålene som hun reiser, skriver LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i Dagens Næringsliv 29. mai.

Les innlegget i sin helhet her

Afp må ­styrkes, ikke pensjoneres 

I DN 22. mai tar direktør Anne-Kari Bratten i Spekter til orde for at Afp-ordningen bør få en verdig avgang. Det er feil svar på de gode spørsmålene som hun reiser.

Hun påpeker urimeligheter med dagens ordning i privat sektor, som at pensjonen kan være lett å miste for slitere som har mange år som medlem i ordningen, men faller ut på slutten på grunn av omstillinger de ikke er herre over. Jeg kan forsikre Bratten om at vi er klar over disse hullene i dagens ordning.

Den har dratt med seg et gammelt regelverk fra den gang afp var en tidligpensjonsordning, men som kan slå urimelig ut når den er blitt en påslagsordning til livsvarig alderspensjon i folketrygden. Det er fullt mulig å reparere dette, dersom vi får med arbeidsgiverne på den styrkingen av ordningen som kreves for å tette hull som dette. Det kommer vi tilbake til gjennom den evaluering som skal avsluttes sammen med NHO og myndighetene, der Spekter også deltar.

Bratten påpeker at ordningen brukes i omstillinger og nedbemanninger i finans- og mediebransjen og ser ut til å mene at det er uheldig. I den grad dette er tilfelle, kan det bidra til å hindre oppsigelser av yngre arbeidstagere og dermed styrke arbeidslinjen. Afp forutsetter i det minste at folk må stå i jobben til 62 år.

Det er ikke noe i regelverket som er til hinder for at afp-mottagere i privat sektor fortsetter å jobbe. Jeg håper at arbeidsgiverorganisasjonene vil medvirke til at bedriftene blir mer åpne for å ta inn seniorene i nye jobber.

Det er liten interesse for afp blant yngre arbeidstagere, fordi de ikke vet om de vil kvalifisere i fremtiden. Det taler for at rettighetene fra hele arbeidslivet må telle med i kvalifiseringen. LO er enig, og vi ønsker løsninger som ivaretar dette. Vi er også helt enig med Bratten i at afp i fremtiden må styrke et organisert arbeidsliv.

Men det er ikke aktuelt å pensjonere afp-ordningen før vi har et bedre alternativ på plass.

Hans Christian Gabrielsen, LO-leder

Flere aktuelle saker

Se alle artikler