Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
- Dette vil sikre en mer stabil og mer rettferdig regulering av pensjonene, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om APs nye pensjonsforslag. Foto: Trond Isaksen

-Fornuftig pensjonsforslag fra AP

-Dette vil sikre en mer stabil og mer rettferdig regulering av pensjonene, og er i tråd med LOs forslag i årets pensjonistoppgjør. Dette sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til Aps pensjonsforslag.

Arbeiderpartiets forslag innebærer at dagens praksis, hvor løpende pensjoner reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng, erstattes av en årlig regulering med snitt av forventet lønns- og prisvekst. Dette er i tråd med prinsippet i pensjonsreformen om gjennomsnittsberegning.

I praksis betyr dette at hvis rammen for et oppgjør for arbeidstakerne i fremtiden gir 0,6 prosent reallønnsvekst, vil pensjonistene få 0,3 prosent reallønnsvekst. I dagens ordning ville en slik lønnsøkning gitt pensjonistene nedgang i kjøpekraft.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler