Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Foto: Trond Isaksen

Sykefraværet 1. kvartal 2018

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,4 prosent i 1. kvartal 2018, en moderat nedgang fra 4. kvartal 2017. Etter en nedadgående trend fra 2009 til 2012, har sykefraværet vært tilnærmet stabilt, med noen bevegelser opp og ned.

Sammenliknet med 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det
sesong- og influensajusterte sykefraværet gått ned 11,3 prosent. Dette tallet er justert
for effekten av overgangen til nytt datagrunnlag, A-ordningen, fra 1. kvartal 2015.

Les hele notatet her! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler