Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Kyrre Lien

Strakskommentar fra LO til RNB 2017

Revidert nasjonalbudsjett er siste sjanse for regjeringen Solberg å rette opp skuta før valget.

Norge preges fortsatt av oljenedtur og svak næringsutvikling selv om bunnen nå trolig er nådd. Sysselsettingsandelen er rekordlav tross rekordhøy oljepengebruk. Sysselsettingen faller nå også for de eldste. Mange førtidspensjoneres mot sin vilje og får dermed lavere pensjon.

- Det er små tegn til vekst i annen industri som kan erstatte den som er rettet mot olje- og gassutvinningen på tross av sterkt bedret konkurranseevne. Arbeidslivets parter og Norges bank har gjort jobben. Når får vi regjeringen med på laget, spør LO-leder Gerd Kristiansen.

Veksten er for svak til å snu en langsiktig trend med fallende sysselsettingsandel. Sysselsettingsandelen fortsetter å falle i 2017.

  • Pensjonistene rammes også i år av fall i kjøpekraft. Det er positivt at noe av dette kompenseres med redusert skatt, men minstepensjonister får ikke glede av tiltaket, sier Kristiansen
  • Det er også et skritt i riktig retning at arbeidsmarkedstiltak øker noe, og at oppfølgingen av langtidsledige og ungdomsinnsatsen bedres. Innsatsen på sysselsetting burde imidlertid vært sterkere når regjeringen får så mye økt handlingsrom.
  • Det er bra at regjeringen innfører en ny skatteordning for oppstarts bedrifter og gründere som bidrar til mer risikovillig kapital i oppstartfasen.
  • Regjeringen foreslår ingen nye studieplasser til fagskolene til tross for at vi trenger flere fagfolk i fremtiden.
  • LO vil komme tilbake med en nærmere vurdering av forslagene, sier Gerd Kristiansen.
  • I årene framover blir det mye mindre rom for å motvirke lav vekst. Store deler av handlingsrommet er brukt på skatteletter som i liten grad bidrar til sysselsetting. Det gjøres ikke noe i dette budsjettet for å rette det opp. 

 Ingen framtidig regjering får slike sjanser som Solberg-regjeringen hadde. 

- Nå innser også regjeringen at oljepengebruken må strammes inn. Siv og Erna trekker opp stigen etter seg. Nå er det behov for noen som tenker nytt, sier Gerd Kristiansen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler