Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå om ledighet og sysselsetting bekymrer Foto: Trond Isaksen

Stadig færre i arbeid

- Endringene i arbeidsmarkedet er små, men er i tråd med en generell utvikling med fallende ledighet på grunn av nedgang i arbeidsstyrken, ikke på grunn av økt sysselsetting, ser LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå om ledighet og sysselsetting bekymrer LO-lederen.

-Det skapes rett og slett ikke nok jobber, og for mange forsvinner ut av arbeidsstyrken. Denne trenden må snus.

Fra mars (gjennomsnitt av februar-april) til juni (gjennomsnitt av mai-juli) gikk den sesongjusterte arbeidsløsheten ned med 0,2 prosentpoeng, til 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette tilsvarer en nedgang på 5 000 personer til 118 000 personer. Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU.

Antallet sysselsatte gikk likevel ned med 2 000 personer, som også er innenfor feilmarginen. Sysselsettingsandelen for personer i alderen 15-74 år gikk ned med 0,1 prosentpoeng, til 66,8 prosent.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler