Landsorganisasjonen i Norge

Inkluderende arbeidsliv
Foto: Trond Isaksen

Stabilt sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,2 prosent i 3. kvartal 2018, uendret fra 2. kvartal 2018.

Etter en nedadgående trend fra 2009 til 2012, har sykefraværet vært tilnærmet stabilt, med noen bevegelser opp og ned. Sammenliknet med 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det sesong- og influensajusterte sykefraværet gått ned 12,9 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til nytt datagrunnlag, A-ordningen, fra 1. kvartal 2015.

Les mer om sykrefraværet her! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler