Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Stabilt sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,5 prosent i 3. kvartal i år, en marginal nedgang fra 2. kvartal 2017. Etter en nedadgående trend fra 2009 til 2012, har sykefraværet holdt seg tilnærmet stabilt, med noen bevegelser opp og ned.

Sammenlikner vi med sykefraværet 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 9,9 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til nytt datagrunnlag, A-ordningen, fra 1. kvartal 2015.

Ser vi på endringene i forhold til ett år tidligere (ikke sesongjustert), økte sykefraværet litt fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017, til 6,3 prosent. Fraværet økte i noen store næringsgrupper, som varehandel (+4,6 prosent), industri (+1,4 prosent) og helse- og sosialtjenester (+1,5 prosent), men det gikk ned i bygge- og anleggsvirksomhet (-1,7 prosent) og undervisning (-1,4 prosent). Det høyeste fraværsnivået var i helse- og sosialtjenester, med 8,7 prosent, mens det i industrien var på 5,8 prosent, noe under gjennomsnittet.

Sykefraværet økte i 13 fylker (arbeidsstedsfylke) og gikk ned i 6 fylker i forhold til 3. kvartal 2016. Aust- Agder hadde en veldig stor økning med hele 22,6 prosent, etterfulgt av Nordland, med 9,3 prosent. Statistisk sentralbyrå har ingen spesifikk forklaring på det store utslaget i Aust-Agder. Hordaland og Møre og Romsdal hadde den største nedgangen, begge med 3,7 prosent. Sykefraværsnivået var høyest i Nordland, med 8,1 prosent og lavest i Oslo, med 5,4 prosent.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler