Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
NAV

Stabilt sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,4 prosent i 1. kvartal 2017, omtrent uendret fra 4. kvartal 2016. Sykefraværet har hatt en nedadgående trend siden 2009 og har vært tilnærmet stabilt, med noen bevegelser opp og ned, siden 2012.

Sammenlikner vi med sykefraværet 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet med 12,2 prosent. Sesong- og influensajusterte tall gir et bedre bilde av den underliggende utviklingen i sykefraværet enn ujusterte tall.

Ser vi på endringene i forhold til ett år tidligere (ikke sesongjustert), økte sykefraværet litt fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Noe av årsaken til denne økningen var at påsken havnet i 2. kvartal i 2017, noe som kan påvirke sykefraværsprosenten. Blant de største næringene var det sterkest økning i sykefraværet i eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting, med 12,1 prosent, riktignok fra et lavt nivå. Industrien hadde en økning på 6,2 prosent. Nedgangen var størst i transport og lagring, med 1,1 prosent. Det høyeste fraværsnivået var i helse- og sosialtjenester med 9,5 prosent.

Ser vi på fylkene (arbeidsstedsfylke), var det oppgang i de fleste fylker, nedgang i fem fylker. Rogaland hadde den største økningen med 9,9 prosent siste år, men nivået på fraværet er lavt sammenliknet med gjennomsnittet av fylkene. I andre fylker på Sør-Vestlandet var det nedgang i sykefraværet, eksempelvis har Møre og Romsdal hatt nedgang fire kvartaler på rad.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler