Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Stabil arbeidsløshet

Antall helt arbeidsløse holdt seg uendret fra mars til april 2018, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 200 personer.

Ved utgangen av april 2018 var 66 800 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 11 400 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten er dermed 2,4 pst. av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 pst. i april i fjor.

Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 86 400 personer. Dette er en nedgang på 14 000 det siste året. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 3,1 pst, mot 3,6 pst. i april i fjor.

Antallet helt arbeidsløse gikk ned fra ett år tidligere i samtlige yrkesgrupper også denne måneden, størst var nedgangen innen ingeniør- og ikt-fag (-33 pst). og industriarbeid (-27 pst). Arbeidsløsheten var fortsatt høyest innen bygg og anlegg (4,0 pst) og lavest innen undervisning (0,7 pst).

Sortert etter varighet som arbeidssøker er det nedgang i de fleste grupper. Selv om det er en liten økning i antall nye arbeidssøkere sammenlignet med april i fjor, er det fortsatt lav tilgang av nye arbeidssøkere. Korrigert for sesongvariasjoner må vi tilbake til 2008 for å finne at tilgangen på nye arbeidssøkere per virkedag var under dagens nivå.

Arbeidsløsheten er fortsatt høyere blant menn enn blant kvinner (hhv. 2,7 og 2,1 pst. av arbeidsstyrken), men nær ¾ av nedgangen i antall arbeidsløse sammenlignet med ett år tidligere kom blant menn. Antall helt arbeidsløse gikk ned i alle aldersgrupper. Arbeidsløsheten er høyest i aldersgruppen 30-39 år (3,2 pst.). Alle fylker har lavere arbeidsløshet enn for ett år siden. Nedgangen var størst i Rogaland (-32 pst), som nå har en ledighet på 2,9 pst.

De siste tallene for arbeidsløsheten - utgangen av april 2018

Flere aktuelle saker

Se alle artikler