Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Foto: Samfunnsøkonomisk analyse

Roger Bjørnstad ny sjeføkonom i LO

- Vi er stolte over å ha ansatt Roger Bjørnstad som ny sjefsøkonom. Bjørnstad har store kvalifikasjoner og en glimrende bakgrunn for å bli den rette for oss, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Roger Bjørnstad (43) overtar etter Stein Reegård (65) som sjeføkonom i LO. Reegård, som i over 20 år har ledet samfunnspolitisk avdeling, fortsetter som seniorrådgiver i LO.

Bjørnstad vil tiltre stillingen 15. mars 2017.  Han kommer fra stillingen som sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er også leder for Senter for lønnsdannelse.  

- Stein Reegård har i over 20 år vært en viktig rådgiver for LOs ledelse, og vært en sentral premissleverandør i utviklingen av norsk økonomi, velferdssystem og arbeidsliv. Han har nå selv valgt å ta et steg tilbake, men vi er glade for at han blir hos oss som seniorrådgiver, slå LO-lederen fast.

Bjørnstad er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har bred forskererfaring fra Statistisk sentralbyrå via ECON, etableringen av Samfunnsøkonomisk analyse og etter hvert samarbeid med Fafo i Senter for lønnsdannelse.

Han spesialiserte seg tidlig på lønnsdannelse og makroøkonomisk politikk, men har senere hatt et bredt arbeidsområde med en rekke forsknings- og utredningsoppdrag, blant annet knyttet til utdanning og arbeidsmarked for offentlig sektor og fagbevegelsen.

Bjørnstad har viktig erfaring som bidragsyter i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, foreleser på Universitetet og for organisasjoner i arbeidslivet. Han har også bedriftsledererfaring fra Samfunnsøkonomisk analyse med et titall ansatte, og prosjektledererfaring fra samspill med bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter.

Stein Reegård har, etter over 20 år som sjeføkonom, ønsket å slippe til nye krefter og vil selv arbeide videre for LO blant annet med internasjonale økonomiske spørsmål.

Han har i løpet av sin funksjonstid vært en viktig rådgiver for LO-ledelsen i den økonomiske politikken, blant annet knyttet til oppryddingen i norsk økonomi etter jappetiden gjennom Solidaritetsalternativet, etableringen av oljefond og handlingsregel og myndighetens håndtering av finanskrisa.

- Vi har svært krevende utfordringer for arbeid og inntekt og et hektisk år foran oss i LO. Vi er den dominerende organisasjon for norske arbeidstakere, som er avhengige av at LO stiller med de beste og mest presise økonomiske analysene for å vinne fram i politikk og samfunnsliv. Med Roger Bjørnstad på plass, i tillegg til Stein Reegård, har vi styrket oss på dette området, avslutter Kristiansen.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler