Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
H.K.H Kronprins Haakon besøkte LOs leder Gerd Kristiansen. Foto: Ida Viksveen Larsen

Orienterte Kronprinsen om utfordringene i arbeidslivet

H.K.H. Kronprins Haakon besøkte torsdag LO-leder Gerd Kristiansen i Folkets Hus. Tema for besøket var situasjonen og utfordringene i det norske arbeidslivet, og hvordan det norske partssamarbeidet håndterer disse problemstillingene.

- Partssamarbeidet skjer ikke bare mellom meg og Kristin Skogen Lund, eller Erna Solberg, men ute på arbeidsplassene der hvor omstillingene finner sted, sa LO-leder Gerd Kristiansen da hun tok i mot H.K.H. Kronprins Haakon.

- Vi er avhengig av dyktige og uredde tillitsvalgte. For det er ute på arbeidsplassen den virkelige jobben skjer. Vi har over 60.000 tillitsvalgte i privat og offentlig sektor som gjør jobben ute i arbeidslivet, sa Kristiansen under møtet.

I Folkets Hus ble det gitt presentasjoner av blant annet LOs ungdomsarbeid, LOs internasjonale arbeid, næringspolitikk og lønnsdannelse. Temaer som delingsøkonomi, robotisering og digitalisering ble viet særskilt oppmerksomhet, i likhet med ledighetssituasjonen.

- Det var en lydhør Kronprins som satte pris på møtet, og deltok aktivt med spørsmål underveis.

Bedriftsbesøk hos Tine Meierier
Etter møtet på Folkets Hus gikk turen videre til et besøk hos ledelsen og de tillitsvalgte hos TINE Meierier på Kalbakken. I TINE har de både et godt og aktivt partssamarbeid, ikke minst rundt integrering, omstillinger, kompetanseoppbygging og aktuelle temaer som automatisering og ny teknologi.

På Tine Meierier ble H.K.H. Kronprins Haakon og LO-leder Gerd Kristiansen møtt av konsernsjefen i Tine, Hanne Refsholt.

De møtte også en rekke ansatte på anlegget, samt blant andre hovedtillitsvalgt i TINE, Tor-Arne Johansen, meierisjef Marte Grøtan og plasstillitsvalgt Mohammed Malik.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler