Landsorganisasjonen i Norge

Inkluderende arbeidsliv

Sykemeldte jobber dobbelt så mye gradert

- LO mener at systemet med gradert sykmelding er bra og ønsker at det skal beholdes i framtiden. Så lenge folk kan være i arbeid og ha en tilknytning til arbeidsplassen sin, så er det en gevinst i seg selv, sier 2.nesleder i LO Roger Heimli.

I dag lanserte NAV analysen Gradert sykmelding – økt gradering, stabil varighet. Hovedfunnene viser at de siste 15 årene er andelen med gradert sykmelding doblet, og flere får graderte sykmeldinger tidligere i sykdomsforløpet. Imidlertid har ikke dette gitt noen reduksjon i den gjennomsnittlige lengden på sykefraværene.

- LO er opptatt av at alle syke arbeidstakere må følges opp, uavhengig av om de er 100 % sykmeldt eller gradert sykmeldt. Det skal for eksempel lages oppfølgingsplan for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart uhensiktsmessig, understreker Roger Heimli.

Dialogmøter skal også avholdes for gradert sykmeldte, dersom arbeidstaker og/eller arbeidsgiver mener at dette er nyttig. Begrunnelsen for at det stilles strengere krav til avholdelse av dialogmøter for 100 % sykmeldte er at det ved gradert sykmelding vil være kontakt og forhåpentligvis dialog på arbeidsplassen fordi den ansatte delvis er i jobb.

- Ved dagens ordning er det selvfølgelig en fare at noen ikke vil bli fanget opp og at oppfølgingen kunne vært tettere. Dette er imidlertid ikke et argument mot ordningen med gradert sykemelding, men et godt argument for tettere oppfølging av gradert sykemeldte.

- Ordningen med gradert sykmelding var et viktig element i IA-avtalen for å få ned sykefraværet. Det vil LO kjempe for å bevare, sier Heimli.

Les hele analysen «Gradert sykmelding – økt gradering, stabil varighet».

Flere aktuelle saker

Se alle artikler