Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Nedgang i arbeidsløsheten

Både antall helt arbeidsløse og bruttoarbeidsløsheten gikk ned fra september til oktober1 i år, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Arbeidsløsheten er høyest i aldersgruppen 30-39 år.

Sammenliknet med tall for oktober i fjor var det færre helt arbeidsløse, færre nye arbeidsløse, i mindre enn 4 uker, men flere som har vært arbeidsløse lenge, i mer enn ett og et halvt år.

De siste tallene for arbeidsløsheten - utgangen av oktober 2017

Flere aktuelle saker

Se alle artikler