Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Marginal nedgang i sykefraværet

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,5 prosent i tredje kvartal 2017, en marginal nedgang fra andre kvartal 2017. Etter en nedadgående trend fra 2009 til 2012, har sykefraværet vært tilnærmet stabilt.

Sammenliknet med andre kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det sesong- og influensajusterte sykefraværet gått ned 9,9 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til nytt datagrunnlag, A-ordningen, fra første kvartal 2015.

Tallene er basert på data om sykefraværet fra Statistisk sentralbyrå publisert 19.12.17. 

Les mer om sykefraværet for tredje kvartal 2017

Flere aktuelle saker

Se alle artikler