Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Stortinget

Lite konkret regjeringsplattform

- Det er positivt at den nye regjeringen sier den vil prioritere jobbskaping, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som mener regjeringserklæringen er lite konkret på mange viktige områder.

- Vi vil nå gå grundig gjennom den nye regjeringsplattformen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. 
 
- Vi kan love et konstruktivt samarbeid på flere områder, slik vi har hatt i forrige periode. Samtidig kommer LO til å forsette å forsvare arbeidstakernes rettigheter mot nye angrep på arbeidstakernes rettigheter.
 
Kompetansereform og a-krim
 
Gabrielsen trekker fra kompetansereform og kamp mot arbeidslivskriminalitet som to områder der han kan love samarbeid. 
 
- Her er det fortsatt mye som gjenstår for å fylle ambisjonene med konkret innhold. Jeg håper vi framover blir skikkelig involvert i den jobben. Selv om det er positivt at det varsles en aktiv politikk mot arbeidslivskriminalitet, synes jeg det er underlig at man ikke i det hele tatt nevner sosial dumping, som er et like stort problem i norsk arbeidsliv i dag. Tiltak mot arbeidslivskriminalitet må følges opp med penger i budsjettene, der sviktet regjeringen i forrige periode, sier han.
 
LO-lederen mener den nye regjeringserklæringen er lite konkret på viktige områder som inkludering og kompetansereform, som nevnes som eget punkt, men sier lite om hva en den skal inneholde. Det er positivt med en «inkluderingsdugnad», men erklæringen er lite konkret på hvordan den skal innrettes.
 
Kutter skattene ytterligere
 
Han mener det er positivt at regjeringen anerkjenner og sier den vil legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. Dette må følges opp med konkrete tiltak.
 
- Det er positivt det den sier om et organisert arbeidsliv, men da må det følges opp med konkrete tiltak. Fagforeningsfradraget økes ikke, på tross av at det ikke er endret siden 2013, sier han.
 
I regjeringserklæringen heter det også at den nye regjeringen vil fortsette arbeidet med å «modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven», uten å spesifisere hvilke tiltak den sikter til. Skattenivået skal videre ned, men erklæringen sier ikke noe om hvor mye.

- Det de tre partiene derimot er klar på er at formuesskatten skal kuttes ytterligere. Det gir mest til de som har mest. Vi frykter at politikken med velferdskutt til de fattigste fortsetter som før, sier LO-lederen

 Endringer i Arbeidstid?

Den nye regjeringen sier den også vil følge opp anbefalingene fra Arbeidstidsutvalget, men er lite konkret på hvordan. Utvalget foreslo mer bruk av individuelle avtaler og styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid, som vil bidra til en svekkelse av den norske modellen. Regjeringen varsler også en oppmykning av regelverket for søndagsåpne butikker.
 
De tre partiene sier også at de vil «kritisk gjennomgå» innretningen i dagens avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), før den eventuelt fornyes. Hva de legger i dette, sier de derimot ingenting om.
 
- Jeg registrerer også at regjeringen sier den vil fullføre jernbanereformen, og dermed tilrettelegge for en massiv konkurranse om offentlige midler og salg av offentlig eiendom og infrastruktur, samt rasering av ansattes lønns- pensjons- og arbeidsvilkår, sier Gabrielsen.
 
- Når den samtidig varsler en mer bruk av konkurranse om offentlige tjenester, tegner det seg et bilde av en regjering som ønsker mer privatisering og konkurranseutsetting. Det er vi svært kritiske til, sier han. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler