Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting

LO skuffet over ny forskrift for pengepolitikken

LO er skuffet over at Regjeringen foretar endringer i forskriften for pengepolitikken. En endring av inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent, kan gå ut over konkurranseevnen.

Den nye forskriften for pengepolitikken kan reversere den viktige bedringen av konkurranseevnen som er oppnådd gjennom gunstig kronekurs og fornuftige lønnsoppgjør. En reduksjon av inflasjonsmålet er en unødvendig innsnevring av det nominelle handlingsrommet i norsk økonomi. Dette vil bidra til høyere renter og sterkere kronekurs i en periode der norsk økonomi er i en kritisk omstillingsfase.
Norges Bank har de siste årene praktisert en fleksibel inflasjonsstyring på en måte som har understøttet samfunnsøkonomien og lønnsdannelsen i Norge. Ut fra dagens praksis, som ikke legger opp til rask tilbakevending til det fastsatte inflasjonsmålet i tilfelle av et avvik, kan en endring i mandatet for pengepolitikken derfor framstå som unødvendig. Det måtte i så fall vært for å styrke formuleringen om at pengepolitikken må praktiseres fleksibelt og vektlegge produksjon og sysselsetting.

Det er viktig for lønnsdannelsen og for økonomien at Norges Bank støtter opp om målene for den økonomiske poltikken. Lønnsdannelsen kan ikke fungere godt om den ikke er forankret i at kronekurs og inflasjon holdes under forutsigbar kontroll, og banken må bidra til å stabilisere økonomien sammen med finanspolitikken (budsjettene) og lønnsdannelsen. LO har sluttet seg til at banken skal bidra til høy produksjon og sysselsetting i den nye formålsparagrafen.

I praksis har flere sentralbanker gått bort fra ensidig inflasjonsstyring, og flere har sysselsettingsmål. Det er en forsikring mot et overdrevet fokus på inflasjonsstyring på kort sikt som kan komme i konflikt med en fornuftig konjunkturstyring. Pengepolitikken har bidratt i gjenreisingen etter finanskrisen og oljepriskollapsen, og sammen med lønnsdannelsen medvirket til en vesentlig styrket konkurranseevne. En snever tolkning av mandatet kunne isteden fokusert på midlertidig økning i inflasjonen under oljenedturen (gjennom svak kronekurs og økte importpriser) og forsøkt å redusere inflasjonen, hevet renten og styrket kronekursen, og dermed motvirket den kollektive fornuften i lønnsdannelsen. Vi mener at det er svært viktig at denne praksis videreføres i mandatet for pengepolitikken. Det må ikke framstå som legitimt for sentralbanken å overdrive faren for en mulig inflasjonseffekt på bekostning av sysselsettingen, som er det overordnete målet for den økonomiske politikken.

For kommentarer:
Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. Tlf 974 11 001

Flere aktuelle saker

Se alle artikler