Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Fortsatt nedgang i sysselsettingsandel

Ifølge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse gikk antallet sysselsatte opp 0,4 pst. i 2. kvartal 2017 sammenlignet med ett år tidligere. Sysselsettingsandelen gikk imidlertid ned med 0,3 prosentpoeng.

For ungdom (15-24 år) var nedgangen marginal (ned 0,1 prosentpoeng), men nedgangen var på 0,5 prosentpoeng for de eldste. Ser vi på sysselsettingsandelene for fylkene, hadde 9 av 19 fylker nedgang fra 2. kvartal 2016. Det er drøye ti prosentpoengs forskjell mellom den høyeste andelen, i Sogn og Fjordane (72,4 prosent) og den laveste, i Østfold (60,0 prosent).

Andelen sysselsatte har falt med 71 000 på fire år
Sammenliknet med for fire år siden, før Høyre-Frp-regjeringen tiltrådte, har andelen sysselsatte falt med 1,8 prosentpoeng. Det utgjør 71.000 færre sysselsatte.
Arbeidsledigheten er nesten 1 prosentpoeng høyere. Det siste året har ledigheten gått litt ned, men av feil årsaker. Flere har gitt opp å få jobb, slik at de ikke lenger inngår i ledighetsstatistikken. Mest bekymringsfullt er situasjonen for de unge. Antallet unge i arbeidsstyrken er på fire år redusert med 20.000 personer og kommer i tillegg til 6.000 flere unge arbeidsledige.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler