Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Fortsatt nedgang i arbeidsløsheten

Antall helt arbeidsløse gikk ned med 500 fra januar til februar 2018, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 600 personer.

Ved utgangen av februar 2018 var 69 800 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 15 000 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten er dermed 2,5 pst. av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 pst. i februar i fjor. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 90 000 personer. Dette er en nedgang på 16 400 det siste året. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 3,2 pst, mot 3,8 i februar i fjor.

Antallet helt arbeidsløse gikk ned fra ett år tidligere i samtlige yrkesgrupper, størst var nedgangen i industriarbeid (- 30 pst.) og ingeniør- og ikt-fag (- 35 pst.). I februar i år var arbeidsløsheten høyest innen bygg og anlegg (4,4 pst) og lavest innen undervisning (0,7 pst). Sammenlignet med februar i fjor var det 800 færre nye arbeidsløse (de som har vært arbeidssøkere i under 4 uker), mens det fremdeles var 360 flere som har vært arbeidssøkere i mer enn to år.

De siste tallene for arbeidsløsheten - utgangen av februar 2018

Flere aktuelle saker

Se alle artikler