Landsorganisasjonen i Norge

Midlertidige ansettelser
- Vi sa at det ikke ville få utsatte grupper i jobb og at det ikke ville skape nye jobber, bare større andel midlertidige jobber. Vi fikk rett, sier LO-sekretær Trude Tinnlund om ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Flere midlertidig ansatte

Arbeidsgivernes mulighet til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder ga ikke flere i jobb. Det ga bare flere midlertidige. - Dette er en bekreftelse på det vi i 2015 advarte mot, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Fra 1. juli 2015 åpnet arbeidsmiljøloven for en generell adgang til å ansette midlertidig for en periode på inntil 12 måneder. En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at reformen ga en økt andel midlertidige/korte jobber, men at det er få tegn til at reformen har bidratt til økt sysselsetting totalt sett.

– Regjeringens begrunnelse for å innføre en generell adgang til midlertidige ansettelser i 2015 var at det skulle bli lettere for utsatte grupper å komme inn på arbeidsmarkedet. Denne rapporten viser at regjeringens mål ikke er nådd. Det som derimot har skjedd er at disse sårbare gruppene i mindre grad får fast jobb, og i større grad må ta til takke med midlertidige jobber. Det viser at hele reformen er en gedigen fiasko, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Samtidig som midlertidigheten øker ser vi at den lille sysselsettingsveksten som kommer i norsk økonomi særlig kommer innenfor inn- og utleie av arbeidskraft. Det betyr at stadig flere nordmenn får en løsere og mer utrygg tilknytning til arbeidslivet. Det mener vi er feil vei å gå. Det er alvorlig for den norske modellen, legger hun til.

– Dette er en bekreftelse på det vi i 2015 advarte mot. Vi sa at det ikke ville få utsatte grupper i jobb og at det ikke ville skape nye jobber, bare større andel midlertidige jobber. Vi fikk rett, sier Tinnlund.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler