Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Stortinget

Finanskomiteen sier nei til lavere inflasjonsmål

Flertallet i Finanskomiteen, fra partier som også utgjør et flertall på Stortinget, har i dag sagt nei til å redusere inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent. Videre slås det fast at målet om full sysselsetting er det overordnete hensynet også i pengepolitikken. Dette er LO fornøyd med.

En reduksjon av inflasjonsmålet kunne ha satt bedringen av konkurranseevnen som er oppnådd gjennom gunstig kronekurs og fornuftig lønnsdannelse i fare. En reduksjon av inflasjonsmålet er en unødvendig innsnevring av det nominelle handlingsrommet i norsk økonomi. Det ville ha bidratt til høyere renter og sterkere kronekurs i en periode der norsk økonomi er i en kritisk omstillingsfase.

Vi er glade for at opposisjonen på Stortinget ser verdien av tilstrekkelig fleksibilitet i lønnsdannelsen. Det er frontfagsmodellen som setter rammene for inflasjonen i Norge. Vi er en liten økonomi som er avhengig av god konkurranseevne. Da trenger vi handlingsrom i lønnsdannelsen og en pengepolitikk som understøtter oss i dette arbeidet, blant annet gjennom en stabil og forutsigbar kronekurs.

Pengepolitikken har bidratt i gjenreisingen etter finanskrisen og oljepriskollapsen, og sammen med lønnsdannelsen medvirket til en vesentlig styrket konkurranseevne. Vi mener at det er svært viktig at denne praksis videreføres. Det må ikke framstå som legitimt for sentralbanken å overdrive faren for en mulig inflasjonseffekt på bekostning av sysselsettingen, som er det overordnete målet for den økonomiske politikken.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler