Felles krav til regjeringen - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Hans-Christian Gabrielsen har på vegne av LO sendt felles krav, sammen med Unio, YS og Akademikerne, til regjeringen om å styrke den norske modellen.

Felles krav til regjeringen

- En sentral utfordring i framtiden blir å øke og opprettholde deltagelsen i arbeidslivet for alle grupper, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Sammen med hovedorganisasjonene Unio, YS og Akademikerne har LO sendt inn felles krav til regjeringen for å styrke den norske modellen.

Les det felles kravbrevet her

- Denne utfordringen skal vi møte med kunnskap. Vi trenger mer forskning på betydningen av høy organisasjonsgrad og andre mekanismer i den norske modellen.

I dagens regjeringsplattform heter det at regjeringen vil legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. Hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden er samlet om at denne ambisjonen må forsterkes.

- Vi må sammen arbeide for å øke organisasjonsgraden, slik at vi kan bevare den norske modellen og ruste samfunnet best mulig til å møte de utfordringene vi står overfor, sier LO-lederen

De fem hovedkravene fra LO, Unio, YS og Akademikerne er:

1. Styrk trepartssamarbeidet

2. Et arbeidsliv med trygge rammer og en lønn å leve av

3. Forskning på den norske modellen

4. Mer kunnskap om arbeidslivet inn i skole og høyere utdanning

5. Øk fradraget for fagforeningskontingent

Flere aktuelle saker

Se alle artikler