Færre nye arbeidsløse, flere som har vært arbeidsløse lenge - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Foto: Trond Isaksen

Flere har vært arbeidsløse lenge

Det er færre nye arbeidsløse, men flere som har vært arbeidsløse lenge. Det viser de siste tallene for arbeidsløsheten - utgangen av september 2017.

Antall helt arbeidsløse holdt seg uendret fra august til september i år, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Den sesongjusterte bruttoarbeidsløsheten gikk ned med 600 personer fra august til september. Sammenliknet med tall for september i fjor var det færre helt arbeidsløse, færre nye arbeidsløse, i mindre enn 4 uker, men flere som har vært arbeidsløse lenge, i mer enn ett og et halvt år. 

Ved utgangen av september 2017 var 68 900 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 9 600 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten er dermed 2,5 pst. av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 pst. i september i fjor. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 86 400 personer. Dette er en nedgang på 9 300 det siste året. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 3,1 pst, mot 3,5 i september i fjor.

Antallet helt arbeidsløse gikk ned fra ett år tidligere i nærmest samtlige yrkesgrupper, unntatt undervisning og helse, pleie og omsorg, størst var nedgangen i ingeniør- og ikt-fag (ned 25 pst) og industri (ned 22 pst).  I september var arbeidsløsheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid og reiseliv og transport (3,8 pst i begge). Den var lavest innen undervisning (0,8 pst) og akademiske yrker (1,0 pst). I september i år var det 900 færre nye arbeidsløse (de som har vært arbeidssøkere i under 4 uker), mens det var 900 flere langtidsarbeidsløse (de som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år), enn på samme tid i fjor.

Notat fra LOs samfunnsøkonomiske avdeling

Flere aktuelle saker

Se alle artikler