Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Færre arbeidsløse

Antallet helt arbeidsløse gikk ned med 900 fra oktober til november i år ifølge sesongjusterte tall fra NAV, når en justerer for brudd1 i statistikken.

På grunn av bruddet ble kun nivåtall, ikke 12-måneders endringstall, publisert for november 2018. Ved utgangen av november 2018 var 62 400 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV.

Arbeidsløsheten er dermed 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 78 400 personer. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 2,8 prosent.

Les også: De siste tallene for arbeidsløsheten - utgangen av november 2018

Nedgang i arbeidsløsheten blant innvandrere

Arbeidsløsheten blant bosatte innvandrere, målt i prosent av arbeidsstyrken, gikk
ned med 0,5 prosentpoeng fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 og er nå på 5,9
prosent, mot 1,7 prosent i resten av befolkningen. 27 000 innvandrere var
arbeidsløse, 40 prosent av alle arbeidsløse. Nedgangen var sterkest blant
innvandrere fra EU-land i Øst-Europa2

Arbeidsløsheten var fortsatt høyest blant innvandrere fra Afrika, med 10,6 prosent av arbeidsstyrken.

Les også: Nedgang i arbeidsløsheten blant innvandrere

Flere aktuelle saker

Se alle artikler