Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Trond Isaksen

Fagorganisering gir bedre lønns- og arbeidsforhold

Det er bredt dokumentert at fagorganisering bidrar til bedre lønns- og arbeidsforhold. Skattefradrag for fagforeningkontingent er et uttrykk for støtte til et organisert arbeidsliv gjennom skatteregimet. I dette samfunnsnotatet fra LOs samfunnspolitiske avdeling beskrives enkelte sider ved kontingentfradraget og utviklingen de siste årene.

Norge har i internasjonal sammenheng en høy organisasjonsprosent og høy grad av avtaledekning i arbeidslivet. Det er en nødvendig forutsetning for et bredt samarbeid mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i samfunnet. 

Det er bredt dokumentert at fagorganisering bidrar til bedre lønns- og arbeidsforhold. Det reduserer utbredelsen av jobber på lav lønn og under uverdige forhold; et problem som er mye mer utbredt i land der arbeidsmarkedet er mindre regulert og mer som andre markeder for varer og tjenester.

Vi vet også at mange arbeidsgivere og bedrifter ser store fordeler i organiserte avtaleforhold. I de etablerte bransjer er det da også en klar tendens til at de beste og mest seriøse bedriftene er omfattet av slike. Det er likevel slik at tendensen til fagorganisering er svekket. Dette skyldes bl.a. tendenser til raskere omstilling og kortlevende bedrifter særlig i servicesektoren. At norske regjeringer har lagt stor vekt på inntektspolitikk er også et uttrykk for at fagorganisering har samfunnsmessige fordeler utover det den enkelte oppfatter.

Skattefradrag for kontingent er et uttrykk for støtte til et organisert arbeidsliv gjennom skatteregimet. I dette notatet beskrives enkelte sider ved kontingentfradraget og utviklingen de siste årene. Vi ser også litt på utviklingen i fagorganisering i andre land.

Samfunnsnotat nr. 11 2015  Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent

Flere aktuelle saker

Se alle artikler