Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

De siste tallene for arbeidsløsheten

Stabil arbeidsløshet. Både antallet helt arbeidsløse og bruttoarbeidsløsheten holdt seg om lag uendret fra august til september, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Nedgangstrenden vi har hatt siden årsskiftet 2016/2017 har flatet ut.

Ved utgangen av september 2018 var 63 500 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 5 400 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten er dermed 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,5 prosent i september i fjor. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 77 200 personer. Dette er en nedgang på 9 200 det siste året. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 2,8 prosent, mot 3,1 prosent i september i fjor.

Antallet helt arbeidsløse gikk ned fra ett år tidligere i 10 av 14 yrkesgrupper denne måneden, størst var nedgangen innen ingeniør- og ikt-fag (-28 prosent) og industriarbeid (-21 prosent). Arbeidsløsheten var høyest innen barne- og ungdomsarbeid (3,9 prosent) og reiseliv og transport (3,7 prosent), og lavest innen undervisning (0,8 prosent) og akademiske yrker (0,9 prosent).  

Arbeidsløsheten er litt høyere blant menn enn kvinner (2,4 mot 2,2 prosent av arbeidsstyrken), men mer enn 90 prosent av nedgangen i antall arbeidsløse sammenlignet med ett år tidligere kom blant menn. Antall helt arbeidsløse gikk ned i alle aldersgrupper, med unntak av de aller yngste (19 år og under). Arbeidsløsheten er høyest i aldersgruppen 20-24 år (3,1 prosent). I 13 av 18  fylker var arbeidsløsheten lavere enn for ett år siden. Nedgangen var størst i Rogaland (-26 prosent), som nå har en ledighet på 2,6 prosent.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler