Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

De siste tallene for arbeidsløsheten

Fortsatt nedgang i arbeidsløsheten. Antall helt arbeidsløse gikk ned i november for tolvte måned på rad, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Sammenliknet med november i fjor gikk antall ledige ned, mens antall på tiltak var om lag uendret. Nedgangen er bredt basert. Likevel viser SSBs Arbeidskraftundersøkelse at det ikke har vært vekst i sysselsettingen det siste året.

Ved utgangen av november 2017 var 64 200 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 13 900 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten er dermed 2,3 pst. av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 pst. i november i fjor. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 84 700 personer. Dette er en nedgang på 13 800 det siste året. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 3,0 pst, mot 3,5 i november i fjor.

Les mer 

Nedgang i arbeidsløsheten blant innvandrere
Arbeidsløsheten blant bosatte innvandrere, målt i prosent av arbeidsstyrken, gikk ned med 0,8 prosentpoeng fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 og er nå på 6,4 prosent, mot 1,9 prosent i resten av befolkningen. 28 400 innvandrere var arbeidsløse, 38 prosent av alle arbeidsløse. Nedgangen var sterkest blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa2. Arbeidsløsheten var fortsatt høyest blant innvandrere fra Afrika, med 11 prosent av arbeidsstyrken.

Les mer

Flere aktuelle saker

Se alle artikler