Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

De siste tallene for arbeidsløsheten

Både antallet helt arbeidsløse og bruttoarbeidsløsheten gikk klart ned fra juli til august, i følge sesongjusterte tall fra NAV. Sammenliknet med tall for august i fjor var det 10 800 færre helt arbeidsløse. Det var imidlertid en økning i antallet personer som har vært arbeidsløse lenge, i mer enn ett og et halvt år.

Ved utgangen av august 2017 var 73 900 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 10 800 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten er dermed 2,7 pst. av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 pst. i august i fjor. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 89 600 personer. Dette er en nedgang på 9 300 det siste året. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 3,3 pst., mot 3,6 i august i fjor.

Les notat fra LOs samfunnspolitiske avdeling her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler