Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
NAV

De siste tallene for arbeidsløsheten

Nedgang i antallet helt arbeidsløse, men flere langtidsarbeidssøkere. Både antallet helt arbeidsløse og bruttoarbeidsløsheten gikk klart ned fra april til mai i år (sesongjusterte tall). Det var imidlertid en økning i antallet personer som har vært arbeidsløse i mer enn ett år, sammenlignet med samme tid i fjor.

Ved utgangen av mai 2017 var 70 900 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 9 400 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten er dermed 2,6 pst. av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 pst. i mai i fjor. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 93 100 personer.

Antallet helt arbeidsløse gikk ned fra ett år tidligere i alle yrkesgrupper unntatt ledere (opp 6 pst), mest ned i bygg og anlegg (ned 19 pst). I mai var arbeidsløsheten allikevel høyest innen bygg og anlegg, og industriarbeid, med 4,1 pst. i begge.

Notat fra LOs samfunnspolitiske avdeling De siste tallene for arbeidsløsheten

Flere aktuelle saker

Se alle artikler