Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting

Blikk på Norden

De nordiske økonomiene er til dels ulike. I dette samfunnsnotatet fra LO ser vi nærmere på hvordan nærings- og industrivirksomhetene er forskjellige i de nordiske landene, og og hvordan det gir seg utslag i ulike konjunkturutviklinger.

Notatet tar også for seg arbeidsmarkedene i Norden, utfordringer for den nordiske modellen og fagorganisering og LOs andel av fagorganiserte.

Norge og norsk økonomi er fortsatt preget av oljenedturen som også tynger
fastlandsøkonomien. Takket være kraftige penge- og finanspolitiske stimulanser,
synes fastlandsøkonomien å ha passert bunn og klart seg bedre enn man først
trodde. I år og neste år forventes norsk økonomi å stabilisere seg med noe sterkere
vekst og noe lavere arbeidsledighet. Ellers er norsk økonomi fortsatt relativt robust
med solid overskudd i både utenriksøkonomi og offentlige finanser.

Sverige og svensk økonomi har opplevd sterk vekst. De siste to årene har svensk
økonomi vokst raskere enn verdensøkonomien. Arbeidsledighet har gått ned.
Den svenske Riksbanken har et dilemma – ekstremt lave renter vs. en
høykonjunktur. Det er utsikt til en viss nedbremsing i Sverige, og svensk
økonomi vil vokse noe saktere i år og neste år.

Danmark og dansk økonomi har opplevd stagnasjon i midten av 2015 og svak
vekst i 2016. Det er imidlertid bedre utsikter for dansk økonomi og det forventes
høyere økonomisk vekst i 2017 og 2018. Danmarks pengepolitiske skjebne er
sterkt knyttet til eurolandene, og en sterk dansk krone gjør det vanskeligere å
sette opp renten.

Finland og finsk økonomi har hatt flere vanskelige år. Finnene har redusert
lønningene ved å øke arbeidstiden uten kompensasjon. Det har bidratt til å gjøre
finsk eksport mer konkurransedyktig. Lønnsreduksjoner kan imidlertid ikke lett
gjentas, og en kan merke seg at den finske sparingen nå er negativ. Finland
ligger fortsatt i en ikke så gunstig situasjon, med dobbelt underskudd (i
utenriksøkonomi og i offentlige finanser). Utsiktene for Finland er blitt bedre,
men de er ennå ikke lyse.

Island og islandsk økonomi har kommet seg sterkt fra nedturen i forbindelse
med finanskrisen. I fjor har Island en økonomi vekst på over 7 pst., som er
sterkere enn Kina. En enorm tilstrømming av turister de siste årene har gitt
islandsk økonomi et kraftig løft. Island har i underkant av 340 000 innbyggere. I
år er det ventet at over 2 millioner turister skal ta turen dit. Men turismeveksten
kan være et tveegget sverd. Både IMF og flere av landets sjeføkonomer har
uttrykt bekymring for at utviklingen kan føre til en overoppheting av den
islandske økonomien, idet den voldsomme veksten har lagt press på islandsk
krone, infrastruktur og det allerede oppblåste bolig- og arbeidsmarkedet.
Inflasjonstakten stiger. Ifølge OECD ventes nå en avdemping i den islandske
økonomien i år og neste år. Arbeidsledighet vil stabilisere seg på rundt 3 pst.

Samfunnsnotat nr 8/17 Blikk på Norden

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler