Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Foto: Trond Isaksen

Arbeidsliv i revers

I arbeidslivspolitikken har H/FrP kjørt med fire gir i revers, ingen fremover. Det skriver leder av juridisk avdeling i LO, Atle Sønsteli Johansen i Klassekampen. .

Teksten sto på trykk i Klassekampen lørdag 19. august. Her er teksten i sin helhet: 

Arbeidsliv i revers

Revers er, ifølge Store Norske Leksikon en innstilling for gang eller bevegelse bakover og i politisk retorikk kan reversering brukes negativt:

- Arbeiderpartiet har ikke et regjeringsalternativ, men et reverseringsalternativ, heter det fra H/FrP regjeringen. Arbeidslivet trekkes frem som et hovedeksempel. 

I forrige stortingsperiode (2009-2013) var H/FrP i opposisjon og sto på bremsene ved bl.a. å gå inn for at trossamfunn fortsatt skulle kunne diskriminere homofile  søkere, at eldre arbeidstakere ikke skulle ha rett til redusert arbeidstid, og de stemte mot tiltak mot sosial dumping og at kvinner skulle ha rett til betalt ammefri mv. 

I inneværende periode har H/FrP hatt regjeringsansvar og det er gjennomført  endringer av arbeidstidsreglene og stillingsvernsreglene. En nødvendig modernisering ifølge H/FrP, som advarer mot at en ikke-borgerlig (reverseringsregjering) vil skru klokka tilbake. 

Frem til 1977 hadde vi ingen begrensninger på midlertidig ansettelse og H/FrP har gjeninnført dette for midlertidig ansettelse de første 12 måneder (§ 14-9 f). H/FrP foreslo nylig også å innføre en ny lovbestemmelse, kun for bemanningsbyrå, som vil gi økt ytterligere adgang til midlertidig ansettelse. Begge bestemmelsene innebærer at arbeidsgiver kan si opp den ansatte etter eget skjønn, og uten noen begrunnelse, eller slik Høyesterett beskrev rettstilstanden i 1935 (Rt. 1935 467):   ”Og i et almindelig arbeidsleieforhold kan efter norsk rett utvilsomt en arbeidsgiver si op folk fra sitt arbeide efter eget skjønn og god tykke med lovlig frist uten at behøve at angi eller paavise noget forsvarlig grunnlag eller nogen grunn overhodet og uten at være underkastet domstolenes kritikk.”

H/FrP regjeringen har også reversert arbeidstidsbestemmelsene, bl.a. åpner loven nå for 10 timers dager etter gjennomsnittsberegning (§ 10-5). 10 timers dagen ble første gang innført i 1919, og for norske arbeidstakere er endringen, sammen med økte rammer for overtid, redusert betaling for beredskapsvakt, økt adgang til å fravike lovens arbeidstidsbestemmelser, mv. en reversering. 

I arbeidslivspolitikken har H/FrP kjørt med fire gir i revers, ingen fremover. Snur man hodet når man kjører er det vanskelig å kikke i bakspeilet og man kan få en opplevelse av å kjøre fremover selv om det går bakover, men noen grunn for H/FrP til å advare mot reversering av arbeidslivet er det ikke. 

Et like stort problem er at det under H/FrP har vært liten bevegelse – i noen retning – i det som er den største utfordringen for norsk arbeidsliv; arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Omfanget, alvoret og dybden i problemet er beskrevet bl.a. av Jonas Bals "Hvem skal bygge landet?" og i "Svartmaling", boka til den tidligere Aftenposten journalisten Einar Haakaas.  Også Riksrevisjonen har kommet med sterk kritikk av regjeringen og ansvarlige statsråder for manglende tiltak og oppfølging på  det klart viktigste problemområdet i norsk arbeidsliv.

I Frp sitt handlingsprogram er sosial dumping ikke omtalt, og som Haakaas har påpekt: "For første gang siden 1992 har vi en regjering som ikke har en handlingsplan mot sosial dumping".  

Atle Sønsteli Johansen
Leder av juridisk avdeling, LO.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler