Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting

Arbeidskraft som viktigste verdi

- Arbeidskraft - det vi skaper med huet og henda våre - er den viktigste verdien vi har, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på NHOs årskonferanse.

- Det er jo ikke oljefondet som skal finansiere framtidas velferd. Det er vi. Sammen. 

NHO arrangerte sin årlige konferanse 9. januar. Temaet for årets konferanse var "verdien av arbeid". 

Les LO-lederens innledning her! 

- Jeg er sikker på at alle i denne saken har kjent på følelsen av å bidra til å skape noe, sa LO-lederen til en fullsatt sal. 

- Men mens vi har hatt utallige diskusjoner om hvordan oljefondet skal forvaltes, er debatten om forvaltningen av arbeidskraften nesten fraværende. 

Færre av oss er i jobb

Den samlede andelen av oss som er i jobb, har gått ned med fem prosentpoeng - fra 72 til 67 prosent siden 2008. 

- Dermed forvitrer humankapitalen - altså den anslåtte nåverdien av framtidig arbeidsinnsats. Nye beregninger vi har fått gjort viser at den samlede verdien av arbeidskraften har falt med 2700 milliarder kroner siden finanskrisen - fordi færre av oss er i jobb, slo LO-lederen fast.

- Det er bekymringsfullt! 

Mer om NHOs årskonferanse 2018

Flere aktuelle saker

Se alle artikler