Landsorganisasjonen i Norge

Arbeids- og sosialpolitikk
NAV

Antallet og andelen sosialhjelpsmottakere øker

Det kan være mange grunner til at en person søker om sosialhjelp, men antallet sosialhjelpsmottakere er også relatert til utviklingen på arbeidsmarkedet. Nå øker antallet og andelen sosialhjelpsmottakere (tallene går fram til 2016). Mye av økningen er knyttet til innvandring, og også innvandrernes situasjon på arbeidsmarkedet.

Sosialhjelpen er et viktig sosialpolitisk redskap som er under stadig diskusjon. Omfanget av bruken av sosialhjelp kan ses som en indikator på utviklingen i inntektssituasjonen for de mest utsatte gruppene. 

Det er også en løpende diskusjon av hvor store ytelsene skal være og hvem som skal beslutte om dette. Og om hvilken rolle sosialhjelpen skal ha i arbeidet mot fattigdom. I de senere år har spørsmålet om fattigdom, barnefattigdom og dermed også sosialhjelpen, i stadig større grad blitt koblet opp mot innvandringen.

Nytt samfunnsnotat fra LOs samfunnspolitiske avdeling ser på systemet for økonomisk sosialhjelp i Norge, og avsluttes med noen refleksjoner omkring forholdet mellom sosialhjelp, fattigdom og ulikhet.

Les samfunnsnotatet her

Flere Samfunnsnotater finnes her

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler