Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
LOs førstesekretær Julie Lødrup på konferansen The Xynteo Exange. Foto: Xynteo Exchange Norway

- Vi har valgt kompetansesporet

- Vi kan velge å møte digitalisering og glabalisering på to måter; enten så satser vi på kompetanse, eller så velger vi lavtlønnsjobber, sa LOs førstesekretær Julie Lødrup på konferansen The Xynteo Exange.

Konferansen tok debatten om hvordan vi kan skape en ny modell for vekst, der kortsiktig profitt ikke overkjører menneskelige hensyn. Et sentralt tema var hvordan arbeidslivet endres som en konsekvens av globalisering og digitalisering.

- Vi har valgt kompetansesporet. De nordiske velferdsstatene produserer sosial likhet og små lønnsforskjeller. Det har enorme fordeler som ikke bare manifesterer seg i mer åpenbare fordeler slik som sosiale rettferdighet, men det gjør også at de nordiske landene tiltrekker seg ny teknologi, sa Lødrup.

- Dette er en av hovedårsakene til at produktiviteten i Norge per time er i verdenstoppen. Små lønnsforskjeller gjør det kostbart å bruke manuelt arbeid i produksjon av både varer og tjenester, og det gjør det billig å erstatte manuelt arbeid med teknologi.

- Vårt budskap til kommende generasjoner kan ikke være å gi slipp på faglige rettigheter og jobbtrygghet. Budskapet må være det motsatte. Menneskelige behov er de samme, selv om digitaliseringen og globaliseringen endrer rammene for arbeidslivet.

Lødrup advarte mot de som hevder at globalisering og digitalisering ikke gir alternativer til lavtlønssporet. Hun understreket at vi kan fortsette å forfølge kompetansesporet, et sterkt trepartssamarbeid og små lønnsforskjeller.

- Fagbevegelsen må fortsette å rekruttere medlemmer fra alle sektorer og sikre at vi aldri velger lavtlønssporet fremfor kompetansesporet. Den oppgaven er vi klar for å ta på oss.

Julie Lødrups innlegg i sin helhet (sjekkes mot fremføring).

Flere aktuelle saker

Se alle artikler